Selected:

SƠN ỐNG THÉP MẠ KẼM 2 THÀNH PHẦN

SƠN ỐNG THÉP MẠ KẼM 2 THÀNH PHẦN

Công dụng: Hệ sơn chuyên dụng phù hợp theo thứ tự ưu tiên khuyên dùng trong ngành PCCC với chi phí tiết kiệm nhất.

Mô tả

STT
HỆ SƠN
SƠN LÓT MÃ SƠN BENZO
SƠN PHỦ MÀU ĐỔ MÃ SƠN BENZO
ƯU ĐIỂM
MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG
1
Sơn phủ Epoxy ngoài trời 2 thành phần (Bóng mờ)
Không cần sơn lót
EXT403
Thi công nhanh.
Dùng trong nhà, ngoài trời. Bền thời tiết.
2
Sơn lót 2K ngoài trời (Mờ) Sơn phủ Acrylic 1K (Bóng)
2KE9
K403
– Có lớp sơn lót tốt -Có lớp sơn phủ
Dùng trong nhà, ngoài trời. Bền thời tiết.
3
Sơn phủ Polyurethane 2K (Bóng)
Không cần sơn lót
2K403
Thi công nhanh.
Dùng trong nhà, ngoài trời.
Bền thời tiết.
Chống hóa chất, ăn mòn kim loại.
4
Sơn lót 2K
Sơn phủ Polyurethane 2K (Bóng)
2KE9
2K403
– Có lớp sơn lót tốt
– Có lớp sơn phủ tốt
Dùng trong nhà, ngoài trời.
Bền thời tiết.
Chống hóa chất, ăn mòn kim loại.
×
×

Cart